Κωδικός ερώτησης: 2781 24/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην φόρμα Πελάτες προσθέστε ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ΝέοςΠελάτης. Το πλαίσιο ελέγχου να έχει τριπλή κατάσταση. Στον πελάτη Κώστα Γουτούδη ορίστε, μέσω της φόρμας, την τιμή κενό. Αποθηκεύστε την εγγραφή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στην φόρμα Πελάτες προσθέστε ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ΝέοςΠελάτης. Το πλαίσιο ελέγχου να έχει τριπλή κατάσταση. Στον πελάτη Κώστα Γουτούδη ορίστε, μέσω της φόρμας, την τιμή κενό. Αποθηκεύστε την εγγραφή.