Κωδικός ερώτησης: 2782 14/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Παραγγελίες κάντε τις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε να εμφανίζεται στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε ένα πλάισιο και η αρίθμηση σελίδων με την παρακάτω μορφή:

Σελίδα 1 από 5

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στην έκθεση R_Παραγγελίες κάντε τις κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε να εμφανίζεται στο κάτω τμήμα κάθε σελίδας  η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα σε ένα πλάισιο και η αρίθμηση σελίδων με την παρακάτω μορφή:
Σελίδα 1 από 5