Κωδικός ερώτησης: 2788 22/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

In the EndDates query insert one more column named EndDate that will display the value of the DateOfOrder field plus 30 days. Save the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016Microsoft Access 365

 

 

 


In the EndDates query insert one more column named EndDate that will display the value of the DateOfOrder field plus 30 days. Save the query.