Κωδικός ερώτησης: 2794 25/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Παραγγελίες εφαρμόστε κατάλληλη ρύθμιση στο πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας έτσι ώστε να επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση ημερομηνιών μεγαλυτέρων της 1/1/2004. Στην προσπάθεια καταχώρησης άλλων ημερομηνιών, να εμφανίζεται το μήνυμα Λάθος ημερομηνία

Αποθηκεύστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στον πίνακα Παραγγελίες εφαρμόστε κατάλληλη ρύθμιση στο πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας έτσι ώστε να επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση ημερομηνιών μεγαλυτέρων της 1/1/2004. Στην προσπάθεια καταχώρησης άλλων ημερομηνιών, να εμφανίζεται το μήνυμα Λάθος ημερομηνία
Αποθηκεύστε τον πίνακα.