Κωδικός ερώτησης: 2797 26/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το ερώτημα r_orders3 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο το 10% των εγγραφών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τροποποιήστε το ερώτημα r_orders3 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο το 10% των εγγραφών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.