Κωδικός ερώτησης: 2800 27/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε σε νέο πίνακα τα προϊόντα που περιέχονται στο βιβλίο ΝέαΠροϊόντα (φύλλλο 1) το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

Ονομάστε τον νέο πίνακα ΝέαΠροϊόντα. Για πρωτεύων κλειδί επιλέξτε την στήλη κωδικός.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Εισάγετε σε νέο πίνακα τα προϊόντα που περιέχονται στο βιβλίο ΝέαΠροϊόντα (φύλλλο 1) το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.
Ονομάστε τον νέο πίνακα ΝέαΠροϊόντα. Για πρωτεύων κλειδί επιλέξτε την στήλη κωδικός.