Κωδικός ερώτησης: 2800 9/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε σε νέο πίνακα τα προϊόντα που περιέχονται στο βιβλίο ΝέαΠροϊόντα (φύλλλο 1) το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

Ονομάστε τον νέο πίνακα ΝέαΠροϊόντα. Για πρωτεύων κλειδί επιλέξτε την στήλη κωδικός.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016