Κωδικός ερώτησης: 2804 11/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε από τον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας το αρχείο Products.txt στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Το αρχείο είναι οριοθετημένο με τον χαρακτήρα tab. Αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Εισάγετε από τον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας το αρχείο Products.txt στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Το αρχείο είναι οριοθετημένο με τον χαρακτήρα tab. Αποδεχθείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.