Κωδικός ερώτησης: 2807 28/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην φόρμα Πελάτες υπάρχει το σύνθετο πλαίσιο Κατηγορία. Προσθέστε ως τέταρτη επιλογή το Υπερχονδρικής.

Προσθέστε μία νέα εγγραφή στον πίνακα Πελάτες όπου η κατηγορία θα είναι Υπερχονδρικής. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Στην φόρμα Πελάτες υπάρχει το σύνθετο πλαίσιο Κατηγορία. Προσθέστε ως τέταρτη επιλογή το Υπερχονδρικής.
Προσθέστε μία νέα εγγραφή στον πίνακα Πελάτες όπου η κατηγορία θα είναι Υπερχονδρικής. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.