Κωδικός ερώτησης: 2809 20/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μία κενή φόρμα με όνομα StartForm. Προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Πελάτες, το οποίο όταν κάνει κλικ πάνω του ο χρήστης θα ανοίγει την φόρμα Πελάτες, εμφανίζοντας όλες τις εγγραφές. Προσθέστε ένα ακόμη κουμπί με κείμενο Παραγγελίες το οποίο θα ανοίγει την φόρμα Παραγγελίες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016