Κωδικός ερώτησης: 2818 20/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εξάγετε τον πίνακα Πελάτες σε μορφή xml, στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα data.xml

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016