Κωδικός ερώτησης: 2829 29/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε κατάλληλα την φόρμα Μαθητές έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τηλεφώνων (πίνακας Τηλέφωνα) και των εξετάσεων (πίνακας Εξετάσεις). Η επιλογή της ενότητας να γίνεται μέσω σύνθετου πλαισίου. Αποθηκεύστε τη βάση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Τροποποιήστε κατάλληλα την φόρμα Μαθητές έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τηλεφώνων (πίνακας Τηλέφωνα) και των εξετάσεων (πίνακας Εξετάσεις). Η επιλογή της ενότητας να γίνεται μέσω σύνθετου πλαισίου. Αποθηκεύστε τη βάση.