Κωδικός ερώτησης: 2839 21/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Έκθεση στην ενότητα Λεπτομέρεια το οποίο θα ανοίγει την έκθεση R_Προϊόντα σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αποθηκεύστε την φόρμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016