Κωδικός ερώτησης: 2842 21/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το ερώτημα Παραγγελίες20 που είναι ήδη ανοιχτό έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί στις 30/1/2004 και έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 50 ευρώ.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016