Κωδικός ερώτησης: 30 7/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε τo αρχείο Άσκηση.pdf

Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στo αρχείο Άσκηση.pdf.

Το κόκκινο πλαίσιο και το βέλος δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google

 

 

 


Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε τo αρχείο Άσκηση.pdf 
Στη συνέχεια μορφοποιήστε το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη σας έτσι ώστε να μοιάζει με το έγγραφο που εμφανίζεται στo αρχείο Άσκηση.pdf.
Το κόκκινο πλαίσιο και το βέλος δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσετε, υπάρχουν μόνο για τις οδηγίες.