Κωδικός ερώτησης: 3005 1/5
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER. Στη συνέχεια εισάγετε την εικόνα image.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates στην επιφάνεια εργασίας στην κάτω δεξιά γωνία.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταβείτε στην διαφάνεια με τίτλο INTERNET EXPLORER. Στη συνέχεια εισάγετε την εικόνα image.jpg που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates στην επιφάνεια εργασίας στην κάτω δεξιά γωνία.