Κωδικός ερώτησης: 3006 4/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε την ήδη ανοιχτή παρουσίαση σε μορφή rtf με όνομα forLinux.rtf στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αποθηκεύστε την ήδη ανοιχτή παρουσίαση σε μορφή rtf με όνομα forLinux.rtf στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.