Κωδικός ερώτησης: 3009 1/9
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιγράψτε την φωτογραφία από την διαφάνεια POWERPOINT 2000 στην διαφάνεια INTERNET EXPLORER χωρίς να αλλάξετε ούτε την θέση ούτε τις διαστάσεις της.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Αντιγράψτε την φωτογραφία από την διαφάνεια POWERPOINT 2000 στην διαφάνεια INTERNET EXPLORER χωρίς να αλλάξετε ούτε την θέση ούτε τις διαστάσεις της.