Κωδικός ερώτησης: 3010 1/21
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε στο πλαίσιο με τις κουκίδες την απόσταση μεταξύ των παραγράφων (πριν και μετά) σε 0,3 γραμμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε στο πλαίσιο με τις κουκίδες την απόσταση μεταξύ των παραγράφων  (πριν και μετά) σε 0,3 γραμμές.