Κωδικός ερώτησης: 3011 2/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και αλλάξτε τις διαστάσεις στην εικόνα της Γραμματείας σε 3,00εκ. σε ύψος και 6,00εκ. σε πλάτος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000  και αλλάξτε τις διαστάσεις στην εικόνα της Γραμματείας σε 3,00εκ. σε ύψος και 6,00εκ. σε πλάτος.