Κωδικός ερώτησης: 3012 2/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στην 4η διαφάνεια (με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του). Εφαρμόστε δεξιά στοίχιση σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταβείτε στην 4η διαφάνεια (με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του). Εφαρμόστε δεξιά στοίχιση σε όλο το κείμενο της λίστας κουκκίδων.