Κωδικός ερώτησης: 3016 4/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη διαφάνεια με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου της 1ης κουκκίδας σε Times New Roman.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Στη διαφάνεια με τίτλο WINDOWS XP - Σύντομη παρουσίαση μερικών λειτουργιών του αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου της 1ης κουκκίδας σε Times New Roman.