Κωδικός ερώτησης: 3018 5/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς σε RGB(245, 179, 0) σε όλο το κείμενο με την αρίθμηση, μέσα στο πλαίσιο κειμένου (αγνοήστε το χρώμα των αριθμών).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού αλλάξτε το χρώμα γραμματοσειράς σε RGB(245, 179, 0) σε όλο το κείμενο με την αρίθμηση, μέσα στο πλαίσιο κειμένου (αγνοήστε το χρώμα των αριθμών).