Κωδικός ερώτησης: 3019 6/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταφερθείτε στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε το στυλ της κουκκίδας στο κείμενο Μορφή/Παράγραφος ούτως ώστε να είναι ίδιο ακριβώς με το στυλ της πρώτης κουκκίδας Μορφή/Γραμματοσειρά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταφερθείτε στη διαφάνεια με τίτλο WORD 2000-Παρουσίαση μερικών μενού. Στη συνέχεια αλλάξτε το στυλ της κουκκίδας στο κείμενο Μορφή/Παράγραφος ούτως ώστε να είναι ίδιο ακριβώς με το στυλ της πρώτης κουκκίδας Μορφή/Γραμματοσειρά.