Κωδικός ερώτησης: 3020 3/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλος και Αντικείμενο. Στη συνέχεια προσθέστε, στον τίτλο της νέας διαφάνειας, το κείμενο: POWERPOINT 2000 Μερίδιο Αγοράς

Το κείμενο POWERPOINT 2000 να έχει μέγεθος 44 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή. Το κείμενο Μερίδιο Αγοράς να έχει μέγεθος 28 στιγμές και να βρίσκεται στην γραμμή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταβείτε στη διαφάνεια με τίτλο POWERPOINT 2000 και εισάγετε μια νέα διαφάνεια με διάταξη Τίτλος και Αντικείμενο. Στη συνέχεια προσθέστε, στον τίτλο της νέας διαφάνειας, το κείμενο: POWERPOINT 2000 Μερίδιο Αγοράς 
Το κείμενο POWERPOINT 2000 να έχει μέγεθος 44 στιγμές και να βρίσκεται στην 1η γραμμή. Το κείμενο Μερίδιο Αγοράς να έχει μέγεθος 28 στιγμές και να βρίσκεται στην 2η γραμμή.