Κωδικός ερώτησης: 3021 3/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε ένα γράφημα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στην τρέχουσα διαφάνεια, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:

PowerPoint Άλλα
2002 80% 20%
2003 90% 10%

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Προσθέστε ένα γράφημα στηλών με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στην τρέχουσα διαφάνεια, το οποίο θα απεικονίζει τα παρακάτω στοιχεία:PowerPoint
Άλλα


2002
80%
20%


2003
90%
10%