Κωδικός ερώτησης: 3024 1/17
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Περιστρέψτε κατά 330 μοίρες το δεύτερο βέλος στην τελευταία διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Περιστρέψτε κατά 330 μοίρες το δεύτερο βέλος στην τελευταία διαφάνεια.