Κωδικός ερώτησης: 3029 3/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταβείτε στην τελευταία διαφάνεια και διαγράψτε το κάτω βέλος. Στη συνέχεια αλλάξτε τη γραμμή του περιγράμματος του πάνω βέλους σε διάστικτο με παύλα, πάχος (πλάτος) 2 στιγμές, το στυλ έναρξης και το μεγέθος να είναι ίδιο με το στυλ και το μεγέθος λήξης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταβείτε στην τελευταία διαφάνεια και διαγράψτε το κάτω βέλος. Στη συνέχεια αλλάξτε τη γραμμή του περιγράμματος του πάνω βέλους σε διάστικτο με παύλα, πάχος (πλάτος) 2 στιγμές, το στυλ έναρξης και το μεγέθος να είναι ίδιο με το στυλ και το μεγέθος λήξης.