Κωδικός ερώτησης: 3034 6/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε και τις δύο παρουσιάσεις που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ανοίξτε και τις δύο παρουσιάσεις που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint στην επιφάνεια εργασίας.