Κωδικός ερώτησης: 3040 3/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετακινήστε το κείμενο της δεύτερης και της τρίτης κουκίδας από το αριστερό πλαίσιο κειμένου στο δεξιό πλαίσιο κειμένου, χωρίς να το τροποποιήσετε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μετακινήστε το κείμενο της δεύτερης και της τρίτης κουκίδας από το αριστερό πλαίσιο κειμένου στο δεξιό πλαίσιο κειμένου, χωρίς να το τροποποιήσετε.