Κωδικός ερώτησης: 3043 7/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το φόντο της διαφάνειας σε Λευκό, Έμφαση 1.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Αλλάξτε το φόντο της διαφάνειας σε Λευκό, Έμφαση 1.