Κωδικός ερώτησης: 3045 4/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε μόνο τα γραφικά με τα τρία χρώματα από το φόντο του υποδείγματος διαφανειών της παρουσίασης. Θα πρέπει να παραμείνουν στο υπόδειγμα Τίτλων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Διαγράψτε μόνο τα γραφικά με τα τρία χρώματα από το φόντο του υποδείγματος διαφανειών της παρουσίασης. Θα πρέπει να παραμείνουν στο υπόδειγμα Τίτλων.