Κωδικός ερώτησης: 3047 4/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα διαφάνεια εισάγετε ένα αστέρι 24 ακτινών του οποίου το πλάτος να είναι ίδιο με το ύψος και να μην επικαλύπτει κανένα από τα υπάρχοντα αντικείμενα της διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Στην τρέχουσα διαφάνεια εισάγετε ένα αστέρι 24 ακτινών του οποίου το πλάτος να είναι ίδιο με το ύψος και να μην επικαλύπτει κανένα από τα υπάρχοντα αντικείμενα της διαφάνειας.