Κωδικός ερώτησης: 3048 5/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ρυθμίστε το αντικείμενο αυτόματου σχήματος ώστε να μην έχει γραμμή περιγράμματος.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Ρυθμίστε το αντικείμενο αυτόματου σχήματος ώστε να μην έχει γραμμή περιγράμματος.