Κωδικός ερώτησης: 3052 9/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 30 μοίρες το αστέρι στην τρέχουσα διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά 30 μοίρες το αστέρι στην τρέχουσα διαφάνεια.