Κωδικός ερώτησης: 3054 10/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετακινήστε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates3054_2 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates3054_1 χωρίς να το τροποποιήσετε.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μετακινήστε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates3054_2 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates3054_1  χωρίς να το τροποποιήσετε.