Κωδικός ερώτησης: 3060 9/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Stellen Sie die letzte Folie der aktuellen Präsentation so ein, dass sie bei der Bildschirmpräsentation nicht angezeigt wird.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Stellen Sie die letzte Folie der aktuellen Präsentation so ein, dass sie bei der Bildschirmpräsentation nicht angezeigt wird.