Κωδικός ερώτησης: 3071 11/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert a new slide using the Title Slide layout in the beginning of the current presentation.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Microsoft PowerPoint 365Google Slides

 

 

 


Insert a new slide using the Title Slide layout in the beginning of the current presentation.