Κωδικός ερώτησης: 3071 11/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert a new slide using the Title Slide layout in the beginning of the current presentation.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Google Slides

 

 

 


Insert a new slide using the Title Slide layout in the beginning of the current presentation.