Κωδικός ερώτησης: 3076 15/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Κάντε τρεις φορές Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας (το αντίθετο της αναίρεσης).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Κάντε τρεις φορές Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας (το αντίθετο της αναίρεσης).