Κωδικός ερώτησης: 3082 4/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της τρέχουσας παρουσίασης σε κατακόρυφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αλλάξτε τον προσανατολισμό της τρέχουσας παρουσίασης σε κατακόρυφο.