Κωδικός ερώτησης: 3091 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εκτυπώστε τις σημειώσεις για το ακροατήριο για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εκτυπώστε τις σημειώσεις για το ακροατήριο για όλες τις διαφάνειες της τρέχουσας παρουσίασης με 9 διαφάνειες ανά σελίδα.