Κωδικός ερώτησης: 3107 19/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε άσπρο χρώμα στην λέξη Σεμινάρια, μαύρο στη λέξη μαθήματα και άσπρο στη λέξη πρόγραμμα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Στον τίτλο της τρέχουσας διαφάνειας εφαρμόστε άσπρο χρώμα στην λέξη Σεμινάρια, μαύρο στη λέξη μαθήματα και άσπρο στη λέξη πρόγραμμα