Κωδικός ερώτησης: 3117 5/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στην διαφάνεια POWERPOINT 2000 από τα διαθέσιμα αυτόματα σχήματα της εφαρμογής την Ταινία προς τα επάνω το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Αστέρια και λάβαρα (Stars and Banners) πλάτους τουλάχιστον 10 εκ., στον κενό χώρο κάτω από την φωτογραφία της γραμματείας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Εισάγετε στην διαφάνεια POWERPOINT 2000 από τα διαθέσιμα αυτόματα σχήματα της εφαρμογής την Ταινία προς τα επάνω  το οποίο βρίσκεται στην ομάδα Αστέρια και λάβαρα (Stars and Banners) πλάτους τουλάχιστον 10 εκ., στον κενό χώρο κάτω από την φωτογραφία της γραμματείας.