Κωδικός ερώτησης: 3122 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εκτυπώστε ολόκληρη την παρουσίαση σε αρχείο με όνομα myprint6.prn στον φάκελο TEST4UFolder που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016