Κωδικός ερώτησης: 3143 7/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε, το ευθύγραμμο βέλος σύνδεσης, το οποίο συνδέει το διάγραμμα ροής τύπου απόφαση με το διάγραμμα ροής τύπου διεργασία (Αγοράστε την άδεια).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016