Κωδικός ερώτησης: 315 3/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από το σχόλιο της λέξης rebetiko της τελευταίας παραγράφου αφαιρέστε τη λέξη τραγούδι

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016