Κωδικός ερώτησης: 3173 5/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας έτσι ώστε να έχει τίτλο και ένα αντικείμενο. Ο τίτλος της διαφάνειας να είναι Οργανόγραμμα. Προσθέστε και ένα οργανόγραμμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αλλάξτε τη διάταξη της διαφάνειας έτσι ώστε να έχει τίτλο και ένα αντικείμενο. Ο τίτλος της διαφάνειας να είναι Οργανόγραμμα. Προσθέστε και ένα οργανόγραμμα.