Κωδικός ερώτησης: 3175 7/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα ώστε στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας να βρίσκεται ο Λαμπρόπουλος Στέλιος, ο οποίος θα έχει 4 υφισταμένους.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα ώστε στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας να βρίσκεται ο Λαμπρόπουλος Στέλιος, ο οποίος θα έχει 4 υφισταμένους.