Κωδικός ερώτησης: 3182 16/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδέστε και εμφανίστε ως εικονίδιο στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, το αρχείο του Excel με ονόμα Σενάριο που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016