Κωδικός ερώτησης: 3182 16/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδέστε και εμφανίστε ως εικονίδιο στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, το αρχείο του Excel με ονόμα Σενάριο που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Συνδέστε και εμφανίστε ως εικονίδιο στην πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης, το αρχείο του Excel με ονόμα Σενάριο που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας σας.