Κωδικός ερώτησης: 3203 5/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο τέλος της τρέχουσας παρουσίασης μια νέα διαφάνεια η οποία θα βασίζεται στην διάρθρωση του αρχείου word.rtf το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016